Alles over winkelen in Nederland

Privacy Policy

123shoppen.in respecteert de privacy van u als klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om een bestelling te kunnen leveren.

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien deze bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn en/of bij lopende acties en aanbiedingen in samenwerking met ons. Deze derden zijn verplicht een contract te ondertekenen, waarbij zij verklaren uw gegevens na gebruik uit hun database te zullen verwijderen.


Cookies:
Op 123Shoppen maken wij gebruik van zogeheten 'cookies'. Deze bestandjes stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker te maken, doordat ze informatie geven omtrent zaken als:  

 • de op onze website doorgebrachte tijd
 • de op onze website bezochte pagina’s
 • de gebruikte schermresolutie
 • de gebruikte browserversie
 • de herkomst van bezoekers (land, provincie)


Ingevoerde persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling:
Als u bij 123Shoppen een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw account slaan wij informatie op, zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij doen dit om een optimale service te kunnen leveren.

Conform wetsartikel 12 Vrijstellingsbesluit WBP zijn wij uitsluitend gemachtigd u de volgende gegevens te vragen:

 • Naam,
 • voornamen,
 •  voorletters,
 • titulatuur,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adres,
 • postcode,
 • woonplaats,
 • telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres), alsmede een bank- of girorekeningnummer.

Daarnaast kennen wij u een administratienummer toe, dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens.

Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • Het berekenen en vastleggen van onze inkomsten en uitgaven;
 • het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen;
 • het onderhouden van contacten met debiteuren (u als klant) en crediteuren (onze leveranciers);

Op grond van de belastingwetgeving zijn wij verplicht de door u verstrekte gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

Wijziging van uw gegevens:
U kunt de door u ingevoerde gegevens te allen tijde wijzigen. U heeft hiervoor uw loginnaam (emailadres) en uw wachtwoord nodig. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u ons verzoeken een nieuw wachtwoord te verstrekken om uw gegevens te wijzigen.
Wij kunnen niet uw oude wachtwoord geven, 123Shoppen.in heeft namelijk geen inzicht in de gebruikte wachtwoorden.

Controle gegevens:
U kunt de door u ingevoerde gegevens controleren en eventueel wijzigen door in te loggen op 123shoppen.in met uw loginnaam en uw zelfgekozen wachtwoord.

Verwijderen gegevens:
U kunt, uitsluitend op schriftelijk verzoek, verwijderd worden uit onze database. Toekomstige bestellingen zijn in dat geval niet meer mogelijk. Op grond van de belastingwetgeving mogen en kunnen wij u niet verwijderen uit onze financiële administratie.

Aanmelding College Bescherming Persoonsgegevens:
Op grond van artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Wbp (Koninklijk besluit d.d. 7 mei 2001, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2001, nummer 250) is 123Shoppen.in niet gebonden aan de wettelijke aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (kortweg : Wbp).
Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van het CBP. (http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc10.htm)

Vragen:
Indien u over het Privacy Statement van Modii nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@123shoppen.in.